Nghệ thuật ảnh nude

By Lê Công:


Người chụp ảnh nude nổi tiếng ở VN phải nói là Thái Phiên

Ảnh nude nổi bật là ở đường cong

More...