Ảnh nghệ thuật xứ B Lao (Tiếp)

By Lê Công:

Nhân Lễ hội Văn hóa Trà 2008
Lê Công giới thiệu một s bức ảnh nghệ thuật xứ  B Lao
Anh nghe thuat o xu tra
Được mùa kén -Nguyễn văn Thương

More...

THƠ TÌNH - Bài Vô đề

By Lê Công:

VÔ ĐỀ

 Kể ra thì cũng lạ kỳ
        Cô con gái ấy có gì dễ thương
              Từ sau buổi gặp giảng đường
                    Hồn anh như có em thường đi qua...

                    
   Untitled-10 by daquymua2.L.C

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10177','gng718vua2s7edt1mv3flg3v61','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-21 10:01:00','/ac18512/sang-tac-tre.html')