Ảnh nghệ thuật xứ B Lao (Tiếp)

By Lê Công:

Nhân Lễ hội Văn hóa Trà 2008
Lê Công giới thiệu một s bức ảnh nghệ thuật xứ  B Lao
Anh nghe thuat o xu tra
Được mùa kén -Nguyễn văn Thương

More...

THƠ TÌNH - Bài Vô đề

By Lê Công:

VÔ ĐỀ

 Kể ra thì cũng lạ kỳ
        Cô con gái ấy có gì dễ thương
              Từ sau buổi gặp giảng đường
                    Hồn anh như có em thường đi qua...

                    
   Untitled-10 by daquymua2.L.C

More...